Certyfikaty

Dobry pracodawca szuka profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który będzie go wspierał w dążeniu do osiągnięcia celów zawodowych. Firma Duijndam Works jest członkiem różnych organizacji branżowych i posiada wszystkie odpowiednie certyfikaty, co daje naszym zleceniodawcom obiektywny obraz naszej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat poniżej podanych certyfikatów? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy!

ABU

Duijndam Works jest członkiem Związku Agencji Pracy Tymczasowej [ABU- Algemene Bond Uitzendondernemingen], organizacji branżowej działającej w sektorze pracy tymczasowej. ABU cechuje restrykcyjna polityka przyjmowania nowych członków. Organizacja ta okresowo kontroluje przestrzeganie Układu Zbiorowego Pracy [CAO- Collectieve Arbeidsovereenkomst] dla Pracowników Tymczasowych, jak również jakość oferowanych przez nas usług, procesy administracyjne i okresowe odprowadzanie podatków i składek na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.

Członkowie ABU opowiadają się za jakością i dobrymi praktykami zatrudnienia. Duijndam Works spełnia również obowiązkowe kryterium członkostwa dla agencji pracy tymczasowych, które pośredniczą w zatrudnianiu migrantów zarobkowych: ABU-Fair Employment Code for Labour Migrants. Kodeks ten oferuje – oprócz przepisów ustawowych i wykonawczych oraz CAO dla Pracowników Tymczasowych – dodatkowe gwarancje dla tej grupy pracowników.

Oświadczenie o członkostwie ABU

Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych

Firma Duijndam Works jest wpisana do rejestru Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych [SNF- Stichting Normering Flexwonen] i spełnia tym samym normy dotyczące zakwaterowania migrantów zarobkowych. W ustalonym standardzie szczególna uwagę zwraca się na m.in. przestrzeń mieszkalną i prywatność, zaplecze sanitarne, bezpieczeństwo i higienę oraz wyposażenie. Co roku przeprowadzana jest u nas inspekcja administracyjna, a nasze wszystkie lokalizacje mieszkalne są kontrolowane. Certyfikat wydawany przez SNF daje naszym pracownikom tymczasowym gwarancję, że oferowane przez nas zakwaterowanie jest w porządku.

Znak jakości SNF 

NEN 4400-01

Duijndam Works spełnia wymogi zawarte w normie NEN 4400-01 i widnieje w rejestrze Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy [SNA – Stichting Normernig Arbeid]. Powstała w branży pracy tymczasowej norma NEN 4400-01 ma na celu ochronę pracodawców, którzy wynajmują pracowników przed oszustwami i nielegalną działalnością. Norma ta stawia wysokie wymagania dotyczące administracji personalnej i administracji płac, a także odprowadzania podatków i składek na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. VRO Certification B.V. kontroluje dwa razy w roku przestrzeganie wymogów zawartych w normie NEN 4400-01. Firma Duijndam Works spełnia wszystkie wymagania i została dopuszczona do rejestru Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy.

NEN 4400-01 Deklaracja i rejestracja SNA

VCA & VCU

VCU to Lista Kontrolna Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla Organizacji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej [Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties]. Jest to certyfikat wywodzący się z Listy Kontrolnej dla Wykonawców [VCA-Veiligheid Checklist Aannemers] dotyczącej znajomości przepisów BHP w miejscu pracy. Przedsiębiorstwa certyfikowane przez VCA wykonują prace wiążące się z większym zagrożeniem, w środowisku szczególnie niebezpiecznym. Często chodzi tutaj o pracę na placach budowy, w fabrykach, warsztatach i przy instalacjach.

Firmy posiadające certyfikat VCA są zobowiązane do zatrudniania pracowników z agencji pracy tymczasowych posiadających certyfikat VCU. Duijndam Works, z siedzibą przy Honderdland 241 w Maasdijk, posiada od 15 listopada 2011 r. certyfikat VCU. Można nas zatem naleźć w rejestrze VCA.nl.  Certyfikat VCU jest dowodem na to, że zdrowie i bezpieczeństwo w pracy jest ważne dla Duijndam Works.

VCU certyfikat

Securitech

Zmiany w zakresie kontroli tożsamości odbywają się w tempie błyskawicznym. Różnego rodzaju tendencje oraz wydarzenia społeczne i polityczne, jak i rozwój technologiczny powodują, że z dnia na dzień wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania umożliwiające szybkie i pewne kontrolowanie tożsamości. Duijndam Works dąży do świadczenia usług o możliwie jak najwyższej jakości i przejrzystości. Zasadnicze znaczenie ma dla nas (i dla Ciebie) posiadanie absolutnej pewności co do tożsamości naszych pracowników. Do sprawdzania dokumentów tożsamości, używamy dlatego skanera dokumentów oraz Fraud Desk firmy Securitech Detection & Verification B.V.

Securitech certyfikat

Nasze zagraniczne oddziały również posiadają niezbędne certyfikaty. Duijndam Works jest pierwszą agencją pracy tymczasowej w Polsce, która została wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) i posiada certyfikat nr 1 wydawany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce.

OKAP

Nasz oddział w Polsce jest od 2004 roku członkiem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy (OKAP), co świadczy o wysokim poziomie etyki zawodowej w zakresie pośrednictwa pracy.


Chcesz dowiedzieć się więcej o powyższych znakach jakości i certyfikatach. Zapraszamy do kontaktu! Chętnie służymy pomocą

Scroll to Top