Szukanie pracy w regionie Westland

Westland to region w Holandii znany z uprawy kwiatów i roślin oraz produkcji szklarniowej. Region zatrudnia dużą liczbę pracowników, w tym imigrantów z różnych krajów, takich jak Polska, Rumunia i Bułgaria. Wiele z tych osób jest zatrudnionych w sektorze rolnictwa i pracuje w gospodarstwach rolnych, w szklarniach i w branżach pokrewnych.

Według dostępnych statystyk holenderskiego Centralnego Biura Statystycznego (CBS), co roku w Holandii przebywa ok. 400 000 pracowników migrujących, co stanowi około 5% całej siły roboczej kraju. Ponad 100 tys. polskich pracowników jest corocznie zatrudnionych w Westland.

Osoba szukająca pracy w Holandii szybko zorientuje się, że we wspomnianym wyżej regionie funkcjonuje wiele agencji pośrednictwa pracy oferujących różnorodne wakaty. Naturalne jest, że przy tak szerokim wyborze ofert człowiek może czuć się zagubiony i nie wie, jakim kryteriami należy kierować się przy wyborze nowego pracodawcy
mg 2927
Ważne, aby nie koncentrować się jedynie wysokością stawki godzinowej. Warto znaleźć biuro pracy, którego pracownicy znajdą czas na rozmowę z kandydatem, odpowiedzą na wszystkie pytania oraz postarają się dopasować najlepszą ofertę do człowieka.

O co warto zapytać w trakcie rozmowy o pracę z agencją pośrednictwa pracy:


  • Czy praca jest zmianowa?
  • Ile średnio godzin tygodniowo będziemy pracować
  • Czy istnieje możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia zawodowe, kursy językowe)
  • Dodatkowe koszty (koszt zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Czy dane biuro oferuje pomoc przy otrzymaniu dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgtoeslag, nawet do 154 euro miesięcznie)
W Duijndam Works stawiamy naszych pracowników w centrum i przykładamy dużo wagi do zrozumienia oczekiwań każdego z nich.

Scroll to Top